2009

Magazines:

Iglesias X. Per què ser mestre d’esgrima és més que una professió?. Club d’esgrima SAM, 2009. -Revista “Som el Sam” (núm. 23) pàg· 3-3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s